Provincie Utrecht

Locatie:
Periode:

  –H.P.V. Amersfoort

   Gevestigd: Joh. Vermeerstraat 147

   –H.P.V. Utrecht

   Gevestigd: Biltstraat 112

   –O.V. Utrecht

   Gevestigd: Wolter Heukelslaan 73

   –Katholiek Bureau Moederzorg Utrecht

   Gevestigd: Biltstraat 112

   –Meisjesstad Utrecht

   Gevestigd: Oude Gracht 35

   –Ons Tehuis Utrecht

   Gevestigd: Biltstraat 186

   –De Hazelaar Huis ter Heide

   Gevestigd: Rembrandtlaan 20

St. Paula Stichting ’tehuis voor ongehuwde moeder en haar kind’ Utrecht

Gevestigd: Admiraal van Gentstraat 33