LANDELIJK

Locatie:
Periode:

Nederlandse Federatie van Instellingen voor de Ongehuwde Moeder en haar kind (F.I.O.M.)

            Gevestigd: Schoolstraat 28, Den Haag

Hendrik Pierson Vereniging (H.P.V.)

            Gevestigd: Amstel 169, Amsterdam

Katholieke Centrale Vereniging tot hulpverlening aan niet-gehuwde Moeders (K.C.V.M.)

            Gevestigd: Buitenhaven 6, Den Bosch

Vereniging Onderlinge Vrouwenbescherming (O.V.)

            Gevestigd: Hugo de Grootstraat 17a, Rotterdam