Aflevering 1

Carool is geboren in Enschede, maar door afstand en adoptie nu een echte Brabander

Aflevering 1: Carool

Carool is geboren in Enschede, maar door afstand en adoptie nu een echte Brabander.


Hij werd na 7 maanden geboren bij een moeder die die vanwege de sociale druk van haar omgeving niet voor hem kon zorgen. Hij werd geadopteerd door een familie in Brabant waar hij een fijne jeugd heeft gehad. 

Rond de geboorte van zijn eigen kind kwam het contact met zijn biologische familie voorzichtig op gang. 

Carool vindt het belangrijk om hier zijn verhaal te vertellen om meer erkenning te krijgen voor zijn biologische moeder én voor andere afstandsouders en – kinderen.

Shownotes:


Stichting Verleden in Zicht voor Nederlandse afstandskinderen en binnenlands geadopteerden.

Email: info@verledeninzicht.nl


Interviews: Carine Dorgelo en Georgia Gradenwitz- Kemp


Audiomontage: Konstantin Johannes, The Sound Republic


Eindredactie en montage: Carine Dorgelo