VIZ in actie tegen inzagebeleid Nationaal Archief

20-06-2024

Nu het Nationaal Archief (NA), de Raad voor Kinderbescherming en het ministerie van JenV samen er voor hebben gezorgd dat we geen onbeperkte inzage krijgen in de dossiers over ons eigen ontstaan, komt VIZ in actie. We hebben de hesjes aan. We zoeken de pers, politiek en het publiek op voor steun. De 2e Kamer sprak zich al uit voor onbeperkte inzage, maar het NA luistert zelfs niet naar hen en beperkt de inzage. En het ministerie schrijft aan de kamer dat de minister ‘onderzoekt’ wat een wetswijziging kan bijdragen. We zijn al jaren met beide organisaties in gesprek. Echt, we hebben alles aan ze verteld. Dit is dus een gevalletje uitstellen.

VIZ heeft maandag een persbericht via het ANP verspreid:

Hier is veel reactie binnengekomen. Trouw, Volkskrant en het Noordhollands Dagblad schreven een artikel over de kwestie. En bestuurslid Barbalique Peters was op Radio1 hierover te horen. We krijgen heel veel berichten van andere afgestanen maar ook buitenstaanders hierover. Niemand begrijpt waarom het Nationaal Archief zich zo star en patriarchaal opstelt. Wij hebben het NA gevraagd om een gesprek maar kregen het volgende hierop te horen:

Het NA ontwikkelt het beleid dus ‘werkenderwijs’. Dat er intern een instructie is waarin wel degelijk strikte regels staan, blijft ongenoemd. Wij laten het hier niet bij zitten en vinden de houding van het NA om het overleg nu te schuwen wel wat slap.

Meer nieuwsberichten

Hoge raad buigt zich over inzagerecht

Bij de Hoge Raad heeft een afgestane en geadopteerde een zaak lopen om inzage in de eigen dossiers te krijgen. De procureur-generaal heeft hierover op 10 juli een stuk gepubliceerd.

Zorgen ViZ per brief naar 2e Kamer

Nu om 14:30 is er in de Tweede Kamer een proceduredebat van de vaste Commissie van Justitie en Veiligheid over de voortgang van een aantal onderwerpen, op punt 23 staan de adoptiemoties 92 t/m 94.

Breed gedragen oproep tot stop op alle adoptieprocedures

Ook ViZ ondertekent de breed gedragen oproep tot stop op alle adoptieprocedures en betere steun voor geadopteerden!