Vertrokken!

05-06-2024

Vandaag, maandag 3 juni 2024, was de tweede bijeenkomst ‘Reflectie binnenlandse afstand en adoptie’ georganiseerd door Lucas Verberne van Moederheil.nl en Fiom.

Het doel van deze bijeenkomsten is het uitwisselen van ervaringen over afstand en adoptie en o.a. de rol van Fiom daarin in heden en verleden. Uit de eerste bijeenkomst, 26 februari jl., bleek dat de behoefte aan erkenning van en excuses voor de misstanden van de destijds betrokken instanties, in dit geval vooral van Fiom, groot is. Fiom begreep deze behoefte en beloofde ermee aan de slag te gaan.

Vorige week kregen de moeders en afgestanen/ geadopteerden die bij deze bijeenkomsten aanwezig waren, door Fiom al omgedoopt tot klankbordgroep, een vertrouwelijk concept ter voorbereiding voor de bijeenkomst van vandaag. Dit concept betrof een plan voor emotionele erkenning, dat bestond uit een traject van een jaar, gerekend vanaf de eerste bijeenkomst van febr. 24. Hierbij werd de leden van de klankbordgroep gevraagd tot aan begin 2025 betrokken te zijn bij de voorbereiding van deze emotionele erkenning die Fiom de betrokkenen op het dossier Binnenlandse afstand en adoptie aan het einde van dit traject zal gaan geven.

Deze erkenning zal plaatsvinden op een passend moment op een neutrale locatie waarbij betrokkenen hun naasten mee mogen nemen. In het hele plan werd niet gesproken over openbare excuses voor de rol van Fiom in het vorige onderzoek en in het verleden. Het was duidelijk dat Fiom geen verantwoording ging afleggen in de publieke ruimte. De bijeenkomst van vandaag werd geopend door een verklaring van de directeur van Fiom, waarin zij liet weten dat wat de afstandsmoeders en afgestanen/ geadopteerden was overkomen in het verleden nooit had mogen gebeuren. Na deze verklaring heerste er doodse stilte. Er lag nu op tafel:

Een plan waarin de Fiom als organisatie geen enkel zelfinzicht toont noch reflecteert op hun rol in het verleden en zich alleen als hulpverlener opstelt.(Een plan waar geen hulpvraag aan ten grondslag ligt)

Een verklaring van bestuurder van Fiom waarmee wij als betrokkenen direct, zonder inleiding, werden aangesproken op onze meest emotionele ervaring, namelijk het afstaan en het afgestaan worden, waardoor geen enkel gelijkwaardig gesprek meer mogelijk was.

En het zeer duidelijke standpunt van Fiom om als organisatie geen verantwoordelijkheid te nemen en ook geen openbare excuses te maken voordat het rapport van commissie De Winter verschijnt. (dat verwacht wordt in april ’25).

De optelsom van deze drie zaken deed stichting DNA, van de moeders, en stichting ViZ van de afgestanen en/ of geadopteerden, inzien dat er geen enkele noodzaak was om nog langer aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst. We zijn vertrokken! We weigeren nog langer het groene vinkje te zijn waarmee Fiom haar bestaansrecht naar het ministerie van Justitie rechtvaardigt. Er wordt niet naar ons geluisterd, er wordt niet met- maar wel over ons gepraat, er worden trajecten van hulpverlening uitgezet, waarom niet is gevraagd.

Totdat Fiom haar eigen betrokkenheid bij het dossier binnenlandse afstand en adoptie kritisch bekijkt, rekenschap aflegt over deze rol in het verleden, excuses maakt hiervoor en reflecteert op de eigen organisatie in het heden, heeft het wat ons betreft geen zin meer om met Fiom aan tafel te zitten.

Meer nieuwsberichten

Minister reageert op motie onbeperkte inzage

Verzoek 2. Onbeperkte en volledige toegang tot dossiers

Inzageprocedure Nationaal Archief toch met achterhouden en lakken

VIZ vroeg om openheid van zaken over de inzageprocedure bij het NA. Bij de bespreking kregen we die niet mee maar via een Woo-verzoek (vroeger Wob) hebben we het stuk nu eindelijk in handen.

Vertrokken!

Vandaag, maandag 3 juni 2024, was de tweede bijeenkomst ‘Reflectie binnenlandse afstand en adoptie’