Stap gezet door VIZ bij claim privacyschendingen

24-08-2023

Moeizaam verloop overleg claim privacy schendingen

Het is bijna vijf maanden geleden sinds het laatste overleg van VIZ met het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Ministerie JenV) over de claim. Tot heden hebben wij geen reactie ontvangen van het Ministerie JenV.  Wij hebben het Ministerie JenV verzocht uiterlijk 27 september 2023 een aanbod voor schadevergoeding te doen voor gedupeerden. Die dag is het twee jaar geleden dat VIZ samen met Stichting De Nederlandse Afstandsmoeders (DNA) de claim heeft ingediend namens alle gedupeerden.

Bestuursrechter dwingt Ministerie van JenV inzage te geven in privacy schendingen

In de tussentijd hebben wij niet stil gezeten. Om zicht te krijgen op de omvang van de privacy schendingen heeft Barbalique Peters (bestuurslid VIZ), bij het opvragen van haar aanmeldverslag in januari 2022, eveneens om informatie gevraagd over de wijze van verwerking van het  aanmeldverslag en haar contactgegevens, waar deze gegevens bewaard werden, door wie de gegevens zijn ontvangen en wie toegang had tot de gegevens.

Het Ministerie JenV heeft dit verzoek om nadere informatie over de verwerking afgewezen omdat zij  vonden dat er geen procesbelang was om deze verwerkingsgegevens te verstrekken. Tegen deze afwijzing is bezwaar en beroep bij de bestuursrechter ingesteld.  Inmiddels heeft de bestuursrechter bepaald dat het Ministerie JenV wel informatie moet verstrekken over de termijn van bewaring, de wijze van verwerking, wie toegang had tot de gegevens. De bestuursrechter vond dat deze informatie van belang was om de rechtmatigheid te kunnen bepalen in het kader van een mogelijk verzoek om schadevergoeding vanwege privacy schendingen.

Deze uitspraak is voor alle gedupeerden van de privacy schendingen van belang omdat nadere informatie over de mate en wijze van inbreuk op de privacy van invloed is op de hoogte van de schadevergoeding voor alle gedupeerden.  Het is afwachten of het Ministerie JenV de uitspraak van de bestuursrechter opvolgt of binnen zes weken in hoger beroep gaat van deze uitspraak.

En als bijlage kun je de uitspraak lezen.

Meer nieuwsberichten

Motie in de 2e kamer voor volledige inzage

Op 11 april werd door de kamerleden Van Nispen (SP) en Ellian (VVD) een motie ingediend om onze groep en de moeders volledige inzage te geven in onze dossiers.

Debat in de 2e kamercommissie

Op 3 april vergaderde de vaste kamercommissie familierecht met minister Weerwind over een hele lange reeks onderwerpen waaronder binnenlandse afstand en adoptie. Een delegatie van het bestuur en van onze achterban waren hier aanwezig. Wie het hele debat terug wil zien kan dat hier doen.

Brief aan de 2e kamer

Op 3 april 2024 vergadert de vaste kamercommissie voor Justitie en Veiligheid en wij hebben een brief geschreven aan de kamerleden. Hierin leggen we uit hoe in de ogen van het bestuur van VIZ de voortgang is.