Reactie VIZ op uiting Fiom

03-10-2023

In de Volkskrant stond op 2 oktober een bericht over de beperkte toegang die geadopteerden hebben tot hun eigen dossier. Lees dat stuk hier. Op dat artikel reageerde de Fiom met deze tekst:

Het recht om je eigen afstammingsgegevens te kennen is een essentieel onderdeel van identiteit en zelfbeschikking. In een wereld waarin informatie toegankelijker is dan ooit, rijst de vraag waarom geadopteerden beperkt worden in hun zoektocht naar hun eigen verleden. 

Het recente nieuws (zie link onderaan) dat geadopteerden hun eigen dossier niet mogen inzien zonder de instemming van hun adoptieouders roept een belangrijke kwestie op: iedereen zou moeten kunnen weten waar ze vandaan komen en op welke manier en om welke reden ze niet zijn opgegroeid bij hun biologische familie. Wil je weten hoe Fiom met afstammingsgegevens omgaat? Meer informatie is te lezen op onze website.

Hierop heeft VIZ de volgende reactie geplaatst.

St. Verleden in Zicht ( Nl afstandskinderen en binnenlands geadopteerden) strijdt voor zorgvuldige borging en onbeperkte inzage in afstand- en adoptiedossiers. Uit het bovenstaande bericht maken wij op dat Fiom het existentiële belang onderkend van onbeperkte toegang tot alle afstammingsgegevens. Indien een afgestane/ geadopteerde nu bij Fiom inzage wenst in het adoptie- en afstandsdossier c.q. op zoek is naar afstammingsgegevens, stelde Fiom tot nu o.a de volgende voorwaarden:

– Fiom vereist toestemming biologische moeder

– Fiom vereist toestemming biologische vader (indien vermeld)

– Fiom vereist toestemming adoptieouders

– Fiom bepaalt welke onderdelen van het dossier verstrekt worden

– Fiom bepaalt welke informatie / gegevens zwart gelakt worden

– Fiom verbiedt contact met in het dossier vermelde verwanten

– Fiom verbiedt informatie uit dossiers voor gebruik eigen zoektocht

Dit bericht lijkt een aankondiging van nieuw beleid bij Fiom betreffende de inzage van adoptie- en afstandsdossiers. Onbeperkte toegang tot de afstand- en adoptiedossiers is voor ALLE afgestanen/ geadopteerden van fundamenteel belang voor rechtsherstel en zelfbeschikking.

Meer nieuwsberichten

Minister antwoordt op vragen Ellian en Van Nispen

Een tijdje terug stelden Van Nispen (SP) en Ellian (VVD) schriftelijke vragen over afstand en adoptie aan minister Weerwind. Inmiddels heeft de minister deze vragen schriftelijk beantwoord.

Laatste kans vanaf 27 november op TV

Na een leven in onzichtbaarheid, vanaf maandag 27 november, NPO 2, 22:15 u, vijf weken lang zichtbaar op TV: ‘De Laatste Kans’, mijn zoektocht naar informatie over mijn vader.

Gesprek VIZ/DNA met Nationaal Archief

Begin november hadden vertegenwoordigers van het bestuur van VIZ en De Nederlandse Afstandsmoeders (DNA) een gesprek bij het Nationaal Archief met de Rijksarchivaris.