Op bezoek bij Fiom in Utrecht

29-10-2023

Op woensdag 25 oktober spraken 4 bestuursleden van VIZ met de bestuurder van Fiom in Utrecht nadat online onderling discussie was ontstaan over uitingen van Fiom en VIZ. Het ging om toegang tot dossiers. In dit gesprek benadrukten we dat afgestanen na soms al meer dan 60 jaar nog steeds hun informatie in dossiers van Fiom niet ongehinderd in kunnen zien. Wij vinden dat Fiom hier onmiddellijk een einde aan moet maken en de dossiers toegankelijk moet maken zodat na al die jaren afgestanen eindelijk hun afkomst en achtergrond volledig leren kennen. Fiom begrijpt dit maar denkt dat een rechterlijke uitspraak uit 1994 dat verhinderd. Wij denken dat trouwens niet.

We hebben voorgesteld om afgestanen de mogelijkheid te geven om hun dossier dan maar in te zien zonder beperkingen maar ook zonder de optie om het te kopiƫren. Enkele regionale archieven waar dossiers van rechtbanken worden opgeslagen, werken al zo. Je kunt dan wel ongehinderd alles lezen en aantekeningen daaruit maken. Niet ideaal maar heel wat beter dan de boel dicht houden, zoals nu.

Fiom neemt dit idee nu in overweging. Op 29 november gaan we weer bij ze langs in Houten en praten we verder.

Meer nieuwsberichten

Hoge raad buigt zich over inzagerecht

Bij de Hoge Raad heeft een afgestane en geadopteerde een zaak lopen om inzage in de eigen dossiers te krijgen. De procureur-generaal heeft hierover op 10 juli een stuk gepubliceerd.

Zorgen ViZ per brief naar 2e Kamer

Nu om 14:30 is er in de Tweede Kamer een proceduredebat van de vaste Commissie van Justitie en Veiligheid over de voortgang van een aantal onderwerpen, op punt 23 staan de adoptiemoties 92 t/m 94.

Breed gedragen oproep tot stop op alle adoptieprocedures

Ook ViZ ondertekent de breed gedragen oproep tot stop op alle adoptieprocedures en betere steun voor geadopteerden!