Notulen vergadering met het Nationaal Archief

03-06-2024

Op 2 mei kreeg VIZ van medewerkers van het NA te horen dat afgestanen de dossiers die informatie over hun afstamming toch niet volledig krijgen te zien. Ambtenaren bekijken eerst het dossier en leggen apart wat we niet mogen lezen. Hiertegen verzet VIZ zich. Lees hier de notulen. Daaronder staat de presentatie van het NA.

Meer nieuwsberichten

VIZ in actie tegen inzagebeleid Nationaal Archief

Nu het Nationaal Archief (NA), de Raad voor Kinderbescherming en het ministerie van JenV samen er voor hebben gezorgd dat we geen onbeperkte inzage krijgen in de dossiers over ons eigen ontstaan, komt VIZ in actie.

Minister reageert op motie onbeperkte inzage

Verzoek 2. Onbeperkte en volledige toegang tot dossiers

Inzageprocedure Nationaal Archief toch met achterhouden en lakken

VIZ vroeg om openheid van zaken over de inzageprocedure bij het NA. Bij de bespreking kregen we die niet mee maar via een Woo-verzoek (vroeger Wob) hebben we het stuk nu eindelijk in handen.