Nieuwe adopties uit buitenland per direct stopgezet

21-05-2024

We zijn natuurlijk opgericht voor de binnenlandse afgestanen maar VIZ heeft zich bij het bezoek aan de 2e Kamer hier ook voor ingezet en hoera! adopties komen tot een einde. Hulde aan de partijen die hier voor stemden. Hulde aan de SP die de motie indienden.

https://nos.nl/artikel/2521368-nieuwe-adopties-uit-buitenland-per-direct-stopgezet

Meer nieuwsberichten

VIZ in actie tegen inzagebeleid Nationaal Archief

Nu het Nationaal Archief (NA), de Raad voor Kinderbescherming en het ministerie van JenV samen er voor hebben gezorgd dat we geen onbeperkte inzage krijgen in de dossiers over ons eigen ontstaan, komt VIZ in actie.

Minister reageert op motie onbeperkte inzage

Verzoek 2. Onbeperkte en volledige toegang tot dossiers

Inzageprocedure Nationaal Archief toch met achterhouden en lakken

VIZ vroeg om openheid van zaken over de inzageprocedure bij het NA. Bij de bespreking kregen we die niet mee maar via een Woo-verzoek (vroeger Wob) hebben we het stuk nu eindelijk in handen.