Minister antwoordt op motie

09-02-2024

In de Tweede Kamer is door de leden Van Nispen, Bikker, Boswijk en El Abassi een motie ingediend over interlandelijke adoptie die ook elementen kent die binnenlands geadopteerden betreft. Daarbij gaat het om zaken als DNA-onderzoek, psychologische hulp en identiteitsherstel en de wens van geadopteerden dat laagdrempelige en onbeperkte toegang tot het eigen dossier mogelijk wordt. De hele motie staat hieronder:

De minister gaf hierop een superkort antwoord:

De minister verwijst naar het expertisecentrum Inea en gaat verder nergens meer op in. De motie ondersteunt hij niet; er is immers een expertisecentrum. Voor interlandelijk geadopteerden is het hierdoor lastig om politiek actief te zijn: alles wordt doorverwezen naar Inea. En de ervaringen daarmee zijn dat ze voor de zaken uit de motie niet of nauwelijks iets kunnen doen. Mede hierdoor eist VIZ voor de binnenlands geadopteerden dat onze punten in wetten en regels worden vastgelegd, zoals we vorige week aan het ministerie lieten weten. Het stuk staat ook hier op de site.

Meer nieuwsberichten

Minister antwoordt op motie

In de Tweede Kamer is door de leden Van Nispen, Bikker, Boswijk en El Abassi een motie ingediend over interlandelijke adoptie die ook elementen kent die binnenlands geadopteerden betreft.

VIZ wil geen expertisecentrum

Het afgelopen jaar overlegde het bestuur van VIZ met het ministerie van Justitie en Veiligheid over een mogelijk ‘expertisecentrum’ naar voorbeeld van INEA, dat voor interlandelijk geadopteerden is en onderdeel van Fiom.

Ontmoetingsdag VIZ op 18 mei

VIZ organiseert de derde ontmoetingsdag voor binnenlands afgestanen en geadopteerden op 18 mei bij Antropia in Zeist. Het programma maken we binnenkort bekend. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat we elkaar live ontmoeten op die dag!