Minister antwoordt op motie

09-02-2024

In de Tweede Kamer is door de leden Van Nispen, Bikker, Boswijk en El Abassi een motie ingediend over interlandelijke adoptie die ook elementen kent die binnenlands geadopteerden betreft. Daarbij gaat het om zaken als DNA-onderzoek, psychologische hulp en identiteitsherstel en de wens van geadopteerden dat laagdrempelige en onbeperkte toegang tot het eigen dossier mogelijk wordt. De hele motie staat hieronder:

De minister gaf hierop een superkort antwoord:

De minister verwijst naar het expertisecentrum Inea en gaat verder nergens meer op in. De motie ondersteunt hij niet; er is immers een expertisecentrum. Voor interlandelijk geadopteerden is het hierdoor lastig om politiek actief te zijn: alles wordt doorverwezen naar Inea. En de ervaringen daarmee zijn dat ze voor de zaken uit de motie niet of nauwelijks iets kunnen doen. Mede hierdoor eist VIZ voor de binnenlands geadopteerden dat onze punten in wetten en regels worden vastgelegd, zoals we vorige week aan het ministerie lieten weten. Het stuk staat ook hier op de site.

Meer nieuwsberichten

VIZ in actie tegen inzagebeleid Nationaal Archief

Nu het Nationaal Archief (NA), de Raad voor Kinderbescherming en het ministerie van JenV samen er voor hebben gezorgd dat we geen onbeperkte inzage krijgen in de dossiers over ons eigen ontstaan, komt VIZ in actie.

Minister reageert op motie onbeperkte inzage

Verzoek 2. Onbeperkte en volledige toegang tot dossiers

Inzageprocedure Nationaal Archief toch met achterhouden en lakken

VIZ vroeg om openheid van zaken over de inzageprocedure bij het NA. Bij de bespreking kregen we die niet mee maar via een Woo-verzoek (vroeger Wob) hebben we het stuk nu eindelijk in handen.