Artikel van Petra Vissers

22-11-2022
Oude foto's van kinderen. De foto's zitten in een bruin houten kistje.

Petra Vissers, die voor Trouw het dossier afstand en adoptie volgt, schreef een artikel over het veschijnen van de working papers van het gestopte onderzoek van het Verwey Jonker Instituut

Hierin staat dat het onderzoek gestopt is door problemen bij het ministerie vanwege een datalek.  Wij weten natuurlijk dat het vertrouwen in het VJI en FIOM, dat het aanmeldpunt van vragenstellers voorzag, gaande het onderzoek totaal verdween. Gespreksverslagen bevatten soms grote fouten, verkeerde data en namen en verkeerd opgetekende geschiedenissen. Mensen herkenden zich soms helemaal niet in de verslagen. Dat en het feit dat  er gewerkt werd op onbeveiligde laptops plus de datalekken is de werkelijke reden dat het vertrouwen er niet meer was en het onderzoek gestopt is.

Lees ons artikel via de link:

https://www.trouw.nl/nieuws/zeer-de-vraag-of-kinderbescherming-goed-lette-op-kinderen-die-werden-afgestaan~bef2ba82/?fbclid=IwAR0uATGRpCBdfXQ6LK4BgZvr3Bt7SzKOeEc60rCuJ3y8ZgOWmKRzrUeThx0&referrer=https://l.facebook.com/&utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=facebook

Meer nieuwsberichten

Minister antwoordt op vragen Ellian en Van Nispen

Een tijdje terug stelden Van Nispen (SP) en Ellian (VVD) schriftelijke vragen over afstand en adoptie aan minister Weerwind. Inmiddels heeft de minister deze vragen schriftelijk beantwoord.

Laatste kans vanaf 27 november op TV

Na een leven in onzichtbaarheid, vanaf maandag 27 november, NPO 2, 22:15 u, vijf weken lang zichtbaar op TV: ‘De Laatste Kans’, mijn zoektocht naar informatie over mijn vader.

Gesprek VIZ/DNA met Nationaal Archief

Begin november hadden vertegenwoordigers van het bestuur van VIZ en De Nederlandse Afstandsmoeders (DNA) een gesprek bij het Nationaal Archief met de Rijksarchivaris.