Artikel van Petra Vissers

22-11-2022
Oude foto's van kinderen. De foto's zitten in een bruin houten kistje.

Petra Vissers, die voor Trouw het dossier afstand en adoptie volgt, schreef een artikel over het veschijnen van de working papers van het gestopte onderzoek van het Verwey Jonker Instituut

Hierin staat dat het onderzoek gestopt is door problemen bij het ministerie vanwege een datalek.  Wij weten natuurlijk dat het vertrouwen in het VJI en FIOM, dat het aanmeldpunt van vragenstellers voorzag, gaande het onderzoek totaal verdween. Gespreksverslagen bevatten soms grote fouten, verkeerde data en namen en verkeerd opgetekende geschiedenissen. Mensen herkenden zich soms helemaal niet in de verslagen. Dat en het feit dat  er gewerkt werd op onbeveiligde laptops plus de datalekken is de werkelijke reden dat het vertrouwen er niet meer was en het onderzoek gestopt is.

Lees ons artikel via de link:

https://www.trouw.nl/nieuws/zeer-de-vraag-of-kinderbescherming-goed-lette-op-kinderen-die-werden-afgestaan~bef2ba82/?fbclid=IwAR0uATGRpCBdfXQ6LK4BgZvr3Bt7SzKOeEc60rCuJ3y8ZgOWmKRzrUeThx0&referrer=https://l.facebook.com/&utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=facebook

Meer nieuwsberichten

Nieuwe adopties uit buitenland per direct stopgezet

We zijn natuurlijk opgericht voor de binnenlandse afgestanen maar VIZ heeft zich bij het bezoek aan de 2e Kamer hier ook voor ingezet

Voorvertoning documentaire tweeling op Ontmoetingsdag groot succes

Regisseur Jesse Bleekemolen en onderzoeker Myrthe Buitenhuis vertelden over hun documentaire over een afgestane tweeling die na de geboorte tegen de wil van hun moeder werd gescheiden.

Impressie gesprek met ministerie JenV

Op 3 mei 2024 van ViZ was het hele bestuur aanwezig, van het ministerie 2 ambtenaren. We hebben kleine stappen in de goede richting gezet.