Oudjaar 2022

14-02-2023

Op de laatste dag van 2022 willen we als bestuur van Verleden in Zicht even terugkijken op het afgelopen jaar.

In het jaarplan van Verleden in Zicht hadden we aangegeven dat we dit jaar een professionaliseringsslag wilde maken. Hiervoor hebben we een bescheiden startsubsidie aangevraagd, die we in de zomer ook gekregen hebben. Dat maakte het mogelijk een aantal zaken te organiseren waaronder een website, die as we speak onder constructie is, een podcast waar de werkzaamheden voor zijn gestart en een ontmoetingsdag die geweest is op 24 september jl.

Die dag was een groot succes. Het was fijn om elkaar eens te ontmoeten en we zijn ontzettend blij dat jullie de moeite hebben genomen om naar Antropia in Driebergen Zeist te komen. Naast wat uitleg over waar Verleden in Zicht vandaan komt en wat we proberen te bereiken, hebben we dankzij de enthousiaste medewerking van iedereen die er was een goed overzicht gekregen van wat jullie belangrijk vinden dat wij als VIZ gezamenlijk met jullie kunnen doen. Daar kwam, naast de bekende zaken als dossiers en onderzoek uit, dat jullie het belangrijk vonden dat er meerdere van deze ontmoetingsdagen kwamen. We zijn dan ook blij jullie te vertellen dat de volgende live bijeenkomst op zaterdag 22 april zal plaatsvinden op dezelfde locatie. Antropia bleek goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer en het is een veilige locatie met een heerlijke lunch, en borrel. Dus hou zaterdag 22 april vast vrij in je nieuwe agenda van 2023. Start aanmelding en programma volgen later.

Verder wilden we graag uitbreiding van het bestuur en dat is dit jaar ook gelukt. Onlangs is Frans Haven officieel aangetreden binnen het bestuur. We zijn ontzettend blij met zijn hulp en kennis. Daarnaast hebben we nog enkele mensen bereid gevonden om op de achtergrond ons te ondersteunen met hun diverse expertises. Dat gaat het werk het komende jaar wat makkelijker voor ons maken en geeft ons de mogelijkheid om meer dingen te gaan oppakken.

Inmiddels hebben we persoonlijke kennis gemaakt met de commissievoorzitter van het nieuwe onderzoek, Micha de Winter. De commissie is verkennend onderzoek aan het doen naar hoe het dossier Afstand en Adoptie in Nederland in elkaar zit. Vanaf 2023 zijn er commissiegesprekken waarvan we jullie op de hoogte zullen houden.

Ook zijn we aanwezig geweest bij een nawee van het vorige onderzoek, de erkenningstafels. Nog steeds vinden we het veel te vroeg voor erkenning, er is immers nog geen onderzoek geweest. Maar het was goed aanwezig te zijn om te voorkomen dat er conclusies getrokken werden en we zonder het te weten in nieuwe trajecten geschoven zouden worden. Nu zijn we op de hoogte EN we hebben bereikt dat het ministerie inmiddels ook niet meer spreekt van erkenning op voorhand. Het was bovendien prettig om mensen te leren kennen die op en andere manier betrokken zijn, maar die nu ook de weg naar VIZ gevonden hebben zodat we ons gezamenlijk in kunnen zetten. Een van de belangrijkste onderwerpen van de erkenningstafels was de beschikbaarheid van de dossiers. Daar hebben we ons dit jaar ook hard voor gemaakt.

Bij de overbrenging van de dossiers die vallen onder de diverse Raden van Kinderbescherming naar het Nationaal Archief, houden we als belangenbehartigers  een stevige vinger aan de pols.

Op 21 december jl. zijn we uitgenodigd door het Nationale Archief en de werkgroep die zich bezig gaat houden met de archivering, volgens de archiefwet, van onze dossiers. We hebben uitgebreid besproken wat belangrijk is voor ons, geen opschoning van de dossiers, een zo volledig mogelijk dossier zonder doorhalingen en de mogelijkheid om ons gehele dossier zelfstandig in te kijken zonder bemoeienis van derden, waarbij het wel mogelijk moet zijn om o.a.  zelfgekozen begeleiding mee te nemen voor de steun. We zijn voorzichtig optimistisch omdat onze gesprekspartners er bijzonder van doordrongen zijn dat dit voor ons vaak de enige bron van kennis over onszelf is en we deze dossiers niet willen inzien vanuit historische interesse. We kregen een uitgebreide rondleiding en er is afgesproken dat we gaan meelezen met de informatie die er om de dossiers wordt geschreven en dat er een beroep op ons gedaan wordt wanneer de archiefmedewerkers uitleg krijgen over de dossiers, zodat wij als vraagbaak kunnen dienen.

We wensen jullie allemaal een bijzonder goede jaarwisseling en alle goeds voor 2023. We hopen dat jullie dan weer zo betrokken zijn en dat we stap voor stap samen onze geschiedenis op de kaart kunnen zetten zodat zaken die voor anderen heel gewoon zijn, weten waar je vandaan komt, je eigen naam dragen, je eigen familie kennen en je eigen medische familiegeschiedenis mogen weten, ook voor ons gewoon worden.

Alvast een gelukkig 2023!

Namens VIZ

Carine Dorgelo

Georgia Gradenwitz Kemp

Meer nieuwsberichten

Hoge raad buigt zich over inzagerecht

Bij de Hoge Raad heeft een afgestane en geadopteerde een zaak lopen om inzage in de eigen dossiers te krijgen. De procureur-generaal heeft hierover op 10 juli een stuk gepubliceerd.

Zorgen ViZ per brief naar 2e Kamer

Nu om 14:30 is er in de Tweede Kamer een proceduredebat van de vaste Commissie van Justitie en Veiligheid over de voortgang van een aantal onderwerpen, op punt 23 staan de adoptiemoties 92 t/m 94.

Breed gedragen oproep tot stop op alle adoptieprocedures

Ook ViZ ondertekent de breed gedragen oproep tot stop op alle adoptieprocedures en betere steun voor geadopteerden!