Jaarplan 2024

29-03-2024

Jaarplan ViZ 2024

Als bestuur van Stichting Verleden in Zicht, voor Nederlandse afstandskinderen en/of binnenlands geadopteerden, presenteren wij hierbij het jaarplan voor 2024. U kunt hierin lezen wat onze doelen zijn voor dit jaar en hoe wij deze willen bereiken.

Meer nieuwsberichten

Hoge raad buigt zich over inzagerecht

Bij de Hoge Raad heeft een afgestane en geadopteerde een zaak lopen om inzage in de eigen dossiers te krijgen. De procureur-generaal heeft hierover op 10 juli een stuk gepubliceerd.

Zorgen ViZ per brief naar 2e Kamer

Nu om 14:30 is er in de Tweede Kamer een proceduredebat van de vaste Commissie van Justitie en Veiligheid over de voortgang van een aantal onderwerpen, op punt 23 staan de adoptiemoties 92 t/m 94.

Breed gedragen oproep tot stop op alle adoptieprocedures

Ook ViZ ondertekent de breed gedragen oproep tot stop op alle adoptieprocedures en betere steun voor geadopteerden!