Gesprek VIZ/DNA met Nationaal Archief

10-11-2023

Begin november hadden vertegenwoordigers van het bestuur van VIZ en De Nederlandse Afstandsmoeders (DNA) een gesprek bij het Nationaal Archief (NA) met de Rijksarchivaris. Hier was ook een directeur van de Raad voor Kinderbescherming aanwezig.

VIZ wil ongehinderde toegang voor betrokkenen in de alle dossiers over de eigen afstand en adoptie. Zoals bekend hebben veel afgestanen geen inzage in de eigen dossiers door tegenwerking van instanties en/of adoptie- of afstandsfamilie. Omdat afgestanen veelal al 50 jaar en ouder zijn, dringt de tijd. Dit punt maakten we natuurlijk ook in dit gesprek.

Alom begrip maar wat gaat er nu veranderen voor ons?

  • Rond december publiceert het NA het Besluit Beperking Openbaarheid. Hierin staat wie het dossier mag inzien en wie niet. Het wordt geen openbaar stuk dat iedere Nederlander op mag vragen. In het gesprek werd duidelijk dat het NA streeft naar inzage zonder kopie. Dus we mogen alles lezen, overschrijven maar niet fotograferen of kopiëren.
  • Rond maart 2024 gaan de dossiers daadwerkelijk over van de Raad voor Kinderbescherming naar het NA. Dit duurt 12 weken. De dossiers zijn dan bij beide instanties niet opvraagbaar.
  • Rond juni kunnen de betrokkenen de dossiers bij het NA opvragen.

Het bestuur van VIZ houdt natuurlijk een slag om de arm: we willen zeker weten dat wij betrokkenen straks alles in mogen zien. Zonder toestemming en zonder weglakken. Dat houden we in de gaten.

Standpunt VIZ:

Iedereen die afgestaan is moet weten: 

  1. Waar men vandaan komt
  2. Wat de reden is van afstand doen
  3. Welke redenen ten grondslag liggen aan de adoptie.

Wij willen dat het achterhouden van informatie en in stand houden van geheimen stopt. Zonder deze informatie zijn onze levensverhalen niet compleet.

Meer nieuwsberichten

Minister antwoordt op vragen Ellian en Van Nispen

Een tijdje terug stelden Van Nispen (SP) en Ellian (VVD) schriftelijke vragen over afstand en adoptie aan minister Weerwind. Inmiddels heeft de minister deze vragen schriftelijk beantwoord.

Laatste kans vanaf 27 november op TV

Na een leven in onzichtbaarheid, vanaf maandag 27 november, NPO 2, 22:15 u, vijf weken lang zichtbaar op TV: ‘De Laatste Kans’, mijn zoektocht naar informatie over mijn vader.

Gesprek VIZ/DNA met Nationaal Archief

Begin november hadden vertegenwoordigers van het bestuur van VIZ en De Nederlandse Afstandsmoeders (DNA) een gesprek bij het Nationaal Archief met de Rijksarchivaris.