Eerste bulletin van de Commissie onderzoek naar Binnenlandse Afstand en Adoptie

28-04-2023

Op 26 april kreeg iedereen die zich heeft ingeschreven het eerste bulletin van de commissie over het onderzoek. In het bulletin een voorwoord van voorzitter De Winter, een beschrijving van de opdracht aan de commissie, de opzet van het onderzoek en beschrijving van de drie leden van de commissie.

Je kunt je inschrijven via bulletin@cbaa.nl

Wie het bulletin wil lezen klikt op de link hierboven Bulletin 1 Commissie Binnenlandse Afstand en Adoptie april 2023

Meer nieuwsberichten

Motie in de 2e kamer voor volledige inzage

Op 11 april werd door de kamerleden Van Nispen (SP) en Ellian (VVD) een motie ingediend om onze groep en de moeders volledige inzage te geven in onze dossiers.

Debat in de 2e kamercommissie

Op 3 april vergaderde de vaste kamercommissie familierecht met minister Weerwind over een hele lange reeks onderwerpen waaronder binnenlandse afstand en adoptie. Een delegatie van het bestuur en van onze achterban waren hier aanwezig. Wie het hele debat terug wil zien kan dat hier doen.

Brief aan de 2e kamer

Op 3 april 2024 vergadert de vaste kamercommissie voor Justitie en Veiligheid en wij hebben een brief geschreven aan de kamerleden. Hierin leggen we uit hoe in de ogen van het bestuur van VIZ de voortgang is.