Doe mee met het onderzoek commissie De Winter!

17-10-2023

Commissie De Winter bezocht onze ontmoetingsdag, wij spraken als bestuur met onderzoekers en deze week kwam het 3e bulletin van de commissie uit. Hierin staan de laatste nieuwtjes en heel belangrijk: er staat wie en hoe je mee kunt doen. Wij van VIZ ondersteunen deze oproep. Zie hier voor een link om je op te geven.

Meer nieuwsberichten

Motie in de 2e kamer voor volledige inzage

Op 11 april werd door de kamerleden Van Nispen (SP) en Ellian (VVD) een motie ingediend om onze groep en de moeders volledige inzage te geven in onze dossiers.

Debat in de 2e kamercommissie

Op 3 april vergaderde de vaste kamercommissie familierecht met minister Weerwind over een hele lange reeks onderwerpen waaronder binnenlandse afstand en adoptie. Een delegatie van het bestuur en van onze achterban waren hier aanwezig. Wie het hele debat terug wil zien kan dat hier doen.

Brief aan de 2e kamer

Op 3 april 2024 vergadert de vaste kamercommissie voor Justitie en Veiligheid en wij hebben een brief geschreven aan de kamerleden. Hierin leggen we uit hoe in de ogen van het bestuur van VIZ de voortgang is.