Debat in de 2e kamercommissie

03-04-2024

Op 3 april vergaderde de vaste kamercommissie familierecht met minister Weerwind over een hele lange reeks onderwerpen waaronder binnenlandse afstand en adoptie. Een delegatie van het bestuur en van onze achterban waren hier aanwezig. Wie het hele debat terug wil zien kan dat hier doen.

Vooraf hadden we kamerleden gemaild en gebeld met onze punten van zorg. Door Ellian, Van Nispen en Tseggai werden vragen gesteld en opmerkingen gemaakt waar wij iets mee kunnen. Over d1 van de onderwerpen ontstond nog een soort debatje aan het einde. Over enkele weken is een vervolgdebat. Hiervoor wil VIZ de kamerleden extra informatie geven. Vandaag werd besproken:

  1. De minister zoekt voor begin 2025 uit of naamsveranderingen van geadopteerden eenvoudiger en gratis kunnen
  2. De minister maakt zich hard om de private archieven zo snel mogelijk naar het NA te krijgen. Fiom werkt hier al aan mee. Maar een datum noemen wilde hij niet behalve dan over de archieven de raad. Die zijn er in mei/juni.
  3. De kamerleden maakten een hard punt van ongehinderde toegang tot onze dossiers. De minister ontweek dat maar daartoe gedwongen vond hij dat de AVG hem dat verbood. We spraken na de vergadering met een aantal kamerleden en hebben hen toegezegd hierover extra informatie te verstrekken.

Positief is dat de 2e Kamer steeds beter geïnformeerd is maar het duurt wel erg lang allemaal.

Meer nieuwsberichten

Motie in de 2e kamer voor volledige inzage

Op 11 april werd door de kamerleden Van Nispen (SP) en Ellian (VVD) een motie ingediend om onze groep en de moeders volledige inzage te geven in onze dossiers.

Debat in de 2e kamercommissie

Op 3 april vergaderde de vaste kamercommissie familierecht met minister Weerwind over een hele lange reeks onderwerpen waaronder binnenlandse afstand en adoptie. Een delegatie van het bestuur en van onze achterban waren hier aanwezig. Wie het hele debat terug wil zien kan dat hier doen.

Brief aan de 2e kamer

Op 3 april 2024 vergadert de vaste kamercommissie voor Justitie en Veiligheid en wij hebben een brief geschreven aan de kamerleden. Hierin leggen we uit hoe in de ogen van het bestuur van VIZ de voortgang is.