Brief aan de 2e kamer

29-03-2024

Op 3 april 2024 vergadert de vaste kamercommissie voor Justitie en Veiligheid en wij hebben een brief geschreven aan de kamerleden. Hierin leggen we uit hoe in de ogen van het bestuur van VIZ de voortgang is. We vragen aandacht voor de nog steeds niet onbeperkte inzage in de dossiers, de overgang naar het NA, de private archieven die over moeten naar het NA en we schrijven dat we geen expertisecentrum willen. Enkele leden van het bestuur zijn van plan om volgende week naar de vergadering te gaan. Die is publiek toegankelijk dus als je interesse hebt en misschien een parlementslid hierover wilt spreken dan kun je er heen. Het begint om 10u maar een half uurtje eerder komen is aan te raden.

Lees onze brief hier:

Meer nieuwsberichten

Hoge raad buigt zich over inzagerecht

Bij de Hoge Raad heeft een afgestane en geadopteerde een zaak lopen om inzage in de eigen dossiers te krijgen. De procureur-generaal heeft hierover op 10 juli een stuk gepubliceerd.

Zorgen ViZ per brief naar 2e Kamer

Nu om 14:30 is er in de Tweede Kamer een proceduredebat van de vaste Commissie van Justitie en Veiligheid over de voortgang van een aantal onderwerpen, op punt 23 staan de adoptiemoties 92 t/m 94.

Breed gedragen oproep tot stop op alle adoptieprocedures

Ook ViZ ondertekent de breed gedragen oproep tot stop op alle adoptieprocedures en betere steun voor geadopteerden!