Afstands- en adoptiedossiers van de Raad voor de Kinderbescherming vanaf half juni opvraagbaar

21-03-2024

21 maart 2024

UPDATE: 3 april is door NA verschoven naar nog onbekende datum.

Het Nationaal Archief heeft de afstands- en adoptiedossiers binnen. Ze publiceren daar een nieuwsbericht over. VIZ hoort in en van het Nationaal Archief op 3 april hoe wij daar toegang toe krijgen. We houden jullie op de hoogte.

Uit het bericht van het Nationaal Archief:

De afstands- en adoptiedossiers van de Raad voor de Kinderbescherming zijn bij ons binnengekomen. Het betreft dossiers over geadopteerden die geboren zijn voor 1970. Op dit moment kunt u nog geen aanvraag indienen om deze dossiers te komen bekijken. We zijn nog bezig met voorbereidende werkzaamheden, zoals het registreren van de dossiers in ons systeem. We verwachten half juni klaar te zijn om inzageverzoeken in behandeling te kunnen nemen.

Het hele bericht kun je hier lezen.

Meer nieuwsberichten

Hoge raad buigt zich over inzagerecht

Bij de Hoge Raad heeft een afgestane en geadopteerde een zaak lopen om inzage in de eigen dossiers te krijgen. De procureur-generaal heeft hierover op 10 juli een stuk gepubliceerd.

Zorgen ViZ per brief naar 2e Kamer

Nu om 14:30 is er in de Tweede Kamer een proceduredebat van de vaste Commissie van Justitie en Veiligheid over de voortgang van een aantal onderwerpen, op punt 23 staan de adoptiemoties 92 t/m 94.

Breed gedragen oproep tot stop op alle adoptieprocedures

Ook ViZ ondertekent de breed gedragen oproep tot stop op alle adoptieprocedures en betere steun voor geadopteerden!