Afstands- en adoptiedossiers van de Raad voor de Kinderbescherming vanaf half juni opvraagbaar

21-03-2024

21 maart 2024

UPDATE: 3 april is door NA verschoven naar nog onbekende datum.

Het Nationaal Archief heeft de afstands- en adoptiedossiers binnen. Ze publiceren daar een nieuwsbericht over. VIZ hoort in en van het Nationaal Archief op 3 april hoe wij daar toegang toe krijgen. We houden jullie op de hoogte.

Uit het bericht van het Nationaal Archief:

De afstands- en adoptiedossiers van de Raad voor de Kinderbescherming zijn bij ons binnengekomen. Het betreft dossiers over geadopteerden die geboren zijn voor 1970. Op dit moment kunt u nog geen aanvraag indienen om deze dossiers te komen bekijken. We zijn nog bezig met voorbereidende werkzaamheden, zoals het registreren van de dossiers in ons systeem. We verwachten half juni klaar te zijn om inzageverzoeken in behandeling te kunnen nemen.

Het hele bericht kun je hier lezen.

Meer nieuwsberichten

Motie in de 2e kamer voor volledige inzage

Op 11 april werd door de kamerleden Van Nispen (SP) en Ellian (VVD) een motie ingediend om onze groep en de moeders volledige inzage te geven in onze dossiers.

Debat in de 2e kamercommissie

Op 3 april vergaderde de vaste kamercommissie familierecht met minister Weerwind over een hele lange reeks onderwerpen waaronder binnenlandse afstand en adoptie. Een delegatie van het bestuur en van onze achterban waren hier aanwezig. Wie het hele debat terug wil zien kan dat hier doen.

Brief aan de 2e kamer

Op 3 april 2024 vergadert de vaste kamercommissie voor Justitie en Veiligheid en wij hebben een brief geschreven aan de kamerleden. Hierin leggen we uit hoe in de ogen van het bestuur van VIZ de voortgang is.