Aanmeldtermijn onderzoek Commissie de Winter verlengd

31-12-2023

Het aanmeldingstermijn voor het onderzoek, de vragenlijsten van ATRIA, en het insturen van je documenten die je wilt delen met het onderzoek is tot nader order verlengd tot 31 januari 2024.

Aanmelden kan via cbaa.nl

Insturen documenten kan via cbaa@iisg.nl

Meer nieuwsberichten

Minister antwoordt op motie

In de Tweede Kamer is door de leden Van Nispen, Bikker, Boswijk en El Abassi een motie ingediend over interlandelijke adoptie die ook elementen kent die binnenlands geadopteerden betreft.

VIZ wil geen expertisecentrum

Het afgelopen jaar overlegde het bestuur van VIZ met het ministerie van Justitie en Veiligheid over een mogelijk ‘expertisecentrum’ naar voorbeeld van INEA, dat voor interlandelijk geadopteerden is en onderdeel van Fiom.

Ontmoetingsdag VIZ op 18 mei

VIZ organiseert de derde ontmoetingsdag voor binnenlands afgestanen en geadopteerden op 18 mei bij Antropia in Zeist. Het programma maken we binnenkort bekend. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat we elkaar live ontmoeten op die dag!