Nieuws

Minister antwoordt op vragen Ellian en Van Nispen

Een tijdje terug stelden Van Nispen (SP) en Ellian (VVD) schriftelijke vragen over afstand en adoptie aan minister Weerwind. Inmiddels heeft de minister deze vragen schriftelijk beantwoord.

Laatste kans vanaf 27 november op TV

Na een leven in onzichtbaarheid, vanaf maandag 27 november, NPO 2, 22:15 u, vijf weken lang zichtbaar op TV: ‘De Laatste Kans’, mijn zoektocht naar informatie over mijn vader.

Gesprek VIZ/DNA met Nationaal Archief

Begin november hadden vertegenwoordigers van het bestuur van VIZ en De Nederlandse Afstandsmoeders (DNA) een gesprek bij het Nationaal Archief met de Rijksarchivaris.

Zo stroom ik

Muzikaal poëzietheater over het belang van nabijheid

Op bezoek bij Fiom in Utrecht

Op woensdag 25 oktober spraken 4 bestuursleden van VIZ met de bestuurder van Fiom in Utrecht nadat online onderling discussie was ontstaan over uitingen van Fiom en VIZ. I

Ministerie wijst claim VIZ af

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wijst de claim af die VIZ met DNA over de schending van privacy in hebben gediend.

VVD en SP dienen kamervragen in.

Veel afgestane kinderen willen ongehinderde inzage in hun dossiers. VIZ maakt zich hier al jaren hard voor maar de instanties blijven halsstarrig weigeren.

Doe mee met het onderzoek commissie De Winter!

Commissie De Winter bezocht onze ontmoetingsdag, wij spraken als bestuur met onderzoekers en deze week kwam het 3e bulletin van de commissie uit.

Jaarplan Verleden in Zicht

Hierbij presenteren wij als bestuur van Stichting Verleden in Zicht, voor Nederlandse afstandskinderen en binnenlands geadopteerden (verder genoemd ViZ) het jaarplan voor 2023, waarin we aangeven wat dit jaar onze te bereiken doelen zijn.

Brief aan de Volkskrant

Met veel interesse hebben wij uw artikel gelezen in de Volkskrant van 1 oktober 2023. Wij zijn Stichting Verleden in Zicht, een belangenorganisatie voor Binnenlands geadopteerden en afgestanen.  www.verledeninzicht.nl .

Reactie VIZ op uiting Fiom

In de Volkskrant stond op 2 oktober een bericht over de beperkte toegang die geadopteerden hebben tot hun eigen dossier.

Podcast Afgestaan in Apple podcast

Vanaf vandaag kun je de podcast Afgestaan ook beluisteren in de podcast-app van Apple.

De podcast Anna staat online

Gesprek met documentairemaker Kelly – Qian van Binsbergen

Napraten over de spraakmakende vierdelig documentaire reeks ‘De Afhaalchinees’

De 6e podcast Afgestaan is te beluisteren

De zesde podcast in de serie Afgestaan van Verleden in Zicht is klaar en jullie kunnen die beluisteren via deze site of de bekende podcast apps.

VIZ wil meer weten en dient WOO-verzoeken in

WOO VERZOEKEN voor  Raad voor de Kinderbescherming en het Nationale Archief

Podcast Afgestaan trekt meer dan 5.000 luisteraars

Na drie maanden hebben al meer dan 5.000 mensen de 5 afleveringen van de podcast beluisterd. We krijgen veel enthousiaste reacties van luisteraars. Zowel van mensen die zelf zijn afgestaan en/of geadopteerd als van mensen die tot nu toe nog niets gehoord of gelezen hebben over deze geschiedenis. Mensen die ons kennen, mensen die door anderen getipt zijn om te luisteren of zij die ons bij toeval vonden op een van de podcast platforms. Ook krijgen we goede reacties van mensen die zich professioneel bezighouden met het dossier van afstand en adoptie in Nederland. 

Stap gezet door VIZ bij claim privacyschendingen

De heeft bestuursrechter bepaald dat het Ministerie JenV wel informatie moet verstrekken over de termijn van bewaring, de wijze van verwerking, wie toegang had tot de gegevens. De bestuursrechter vond dat deze informatie van belang was om de rechtmatigheid te kunnen bepalen in het kader van een mogelijk verzoek om schadevergoeding vanwege privacy schendingen.

Commissie de Winter op Ontmoetingsdag

Voor de Ontmoetingsdag zijn nog een paar plaatsen vrij. Wie zich aan wil melden kan dat bij een ander nieuwsbericht op deze site vinden.

Derde Ontmoetingsdag 23 september

De derde ontmoetingsdag die stichting Verleden in Zicht jullie kan aanbieden is gepland op zaterdag 23 september 2023.

Bestuur Verleden in Zicht heeft vergaderd

Zaterdag 17 juni vergaderde het bestuur in een zaaltje en werkte zich door een lange agenda heen.

De podcast Afgestaan is live

We zijn live! Luister onze podcast via deze website en binnenkort ook te beluisteren op alle grote podcast platforms. Klik op onze site op turquoise knop “podcast”.

Hoger beroep in zaak ‘afstandsmoeders’

Bureau Clara Wichmann en Trudy Scheele-Gertsen gaan in hoger beroep tegen de teleurstellende uitspraak van de Rechtbank Den Haag over de zaak ‘afstandsmoeders’. Met dit hoger beroep willen beide partijen dat de Staat alsnog aansprakelijk wordt gehouden voor het onrecht dat Trudy Scheele-Gertsen en duizenden andere moeders is aangedaan toen zij gedwongen werden hun kind af te staan.

Eerste bulletin van de Commissie onderzoek naar Binnenlandse Afstand en Adoptie

Welsh parlement maakt excuses voor de gedwongen adopties

En het Welsh parlement maakt excuses voor de gedwongen adopties uit de jaren 50, 60 en 70. Het gaat om plusminus 185.000 kinderen in VK en Wales

Ontmoetingsdag 22 april

De tweede ontmoetingsdag die stichting Verleden in Zicht jullie kan aanbieden is gepland op zaterdag 22 april 2023.

Oudjaar 2022

Op de laatste dag van 2022 willen we als bestuur van Verleden in Zicht even terugkijken op het afgelopen jaar.
Flatgebouw met het woord archief op de gevel.

Working Papers VJI

Het Verwey-Jonker Instituut publiceert vijf ‘working paper’s over binnenlandse afstand en adoptie. Deze working papers bevatten onderzoeksmateriaal van het project waaraan ze in de zomer van 2019 begonnen in opdracht van het WODC, en dat in november 2021 voortijdig werd stopgezet.
Oude foto's van kinderen. De foto's zitten in een bruin houten kistje.

Artikel van Petra Vissers

Petra Vissers, die voor Trouw het dossier afstand en adoptie volgt, schreef een artikel…