Nieuws

Nieuwe adopties uit buitenland per direct stopgezet

We zijn natuurlijk opgericht voor de binnenlandse afgestanen maar VIZ heeft zich bij het bezoek aan de 2e Kamer hier ook voor ingezet

Voorvertoning documentaire tweeling op Ontmoetingsdag groot succes

Regisseur Jesse Bleekemolen en onderzoeker Myrthe Buitenhuis vertelden over hun documentaire over een afgestane tweeling die na de geboorte tegen de wil van hun moeder werd gescheiden.

Impressie gesprek met ministerie JenV

Op 3 mei 2024 van ViZ was het hele bestuur aanwezig, van het ministerie 2 ambtenaren. We hebben kleine stappen in de goede richting gezet.

Teleurstellend bezoek VIZ bij het NA over inzagebeleid

Vol goede moed toog VIZ naar het Nationaal Archief (NA) in Den Haag om het inzagebeleid van Het Nationaal Archief te horen.

Nieuws Nationaal Archief over dossiers afgestanen

Het Nationaal Archief heeft de dossiers van de Raad voor de Kinderbescherming in huis en binnenkort kunnen de betrokkenen die inzien.

Verslag vergadering VIZ met commissie de Winter

Op 15 april sprak het bestuur van VIZ met 2 leden van de commissie De Winter. We hadden veel vragen over het onderzoek.

GROOT NIEUWS UIT 2E KAMER

2e Kamer eist onbeperkte toegang dossiers. Update met filmpje!

Motie in de 2e kamer voor volledige inzage

Op 11 april werd door de kamerleden Van Nispen (SP) en Ellian (VVD) een motie ingediend om onze groep en de moeders volledige inzage te geven in onze dossiers.

Debat in de 2e kamercommissie

Op 3 april vergaderde de vaste kamercommissie familierecht met minister Weerwind over een hele lange reeks onderwerpen waaronder binnenlandse afstand en adoptie. Een delegatie van het bestuur en van onze achterban waren hier aanwezig. Wie het hele debat terug wil zien kan dat hier doen.

Brief aan de 2e kamer

Op 3 april 2024 vergadert de vaste kamercommissie voor Justitie en Veiligheid en wij hebben een brief geschreven aan de kamerleden. Hierin leggen we uit hoe in de ogen van het bestuur van VIZ de voortgang is.

Jaarplan 2024

Als bestuur van Stichting Verleden in Zicht, voor Nederlandse afstandskinderen en/of binnenlands geadopteerden, presenteren wij hierbij het jaarplan voor 2024. U kunt hierin lezen wat onze doelen zijn voor dit jaar en hoe wij deze willen bereiken.

Afstands- en adoptiedossiers van de Raad voor de Kinderbescherming vanaf half juni opvraagbaar

UPDATE: 3 april is door NA verschoven naar nog onbekende datum. Het Nationaal Archief heeft de afstands- en adoptiedossiers binnen. Ze publiceren daar een nieuwsbericht over. VIZ hoort in en van het Nationaal Archief op 3 april hoe wij daar toegang toe krijgen. We houden jullie op de hoogte.

Jaarverslag

Voor wie wil weten wat VIZ in 2023 heeft gedaan en wat is bereikt hebben we een jaarverslag geschreven.

Minister antwoordt op motie

In de Tweede Kamer is door de leden Van Nispen, Bikker, Boswijk en El Abassi een motie ingediend over interlandelijke adoptie die ook elementen kent die binnenlands geadopteerden betreft.

VIZ wil geen expertisecentrum

Het afgelopen jaar overlegde het bestuur van VIZ met het ministerie van Justitie en Veiligheid over een mogelijk ‘expertisecentrum’ naar voorbeeld van INEA, dat voor interlandelijk geadopteerden is en onderdeel van Fiom.

Ontmoetingsdag VIZ op 18 mei

VIZ organiseert de derde ontmoetingsdag voor binnenlands afgestanen en geadopteerden op 18 mei bij Antropia in Zeist. Het programma maken we binnenkort bekend. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat we elkaar live ontmoeten op die dag!

Aanmeldtermijn onderzoek Commissie de Winter verlengd

Het aanmeldingstermijn voor het onderzoek, de vragenlijsten van ATRIA, en het insturen van je documenten die je wilt delen met het onderzoek is tot nader order verlengd tot 31 januari 2024.

NPO Radio 1-bus week lang op verschillende locaties in Nederland over binnenlandse afstand en adoptie

In de week van 1 januari staat de gele bus van het NPO Radio 1-programma 5 Dagen (NTR/PowNed) met presentatoren Jo van Egmond en Ajouad El Miloudi op verschillende locaties in Nederland om te praten over binnenlandse afstand en adoptie. Verslaggever ter plekke is Mirthe van der Drift.

Minister antwoordt op vragen Ellian en Van Nispen

Een tijdje terug stelden Van Nispen (SP) en Ellian (VVD) schriftelijke vragen over afstand en adoptie aan minister Weerwind. Inmiddels heeft de minister deze vragen schriftelijk beantwoord.

Laatste kans vanaf 27 november op TV

Na een leven in onzichtbaarheid, vanaf maandag 27 november, NPO 2, 22:15 u, vijf weken lang zichtbaar op TV: ‘De Laatste Kans’, mijn zoektocht naar informatie over mijn vader.

Gesprek VIZ/DNA met Nationaal Archief

Begin november hadden vertegenwoordigers van het bestuur van VIZ en De Nederlandse Afstandsmoeders (DNA) een gesprek bij het Nationaal Archief met de Rijksarchivaris.

Zo stroom ik

Muzikaal poëzietheater over het belang van nabijheid

Op bezoek bij Fiom in Utrecht

Op woensdag 25 oktober spraken 4 bestuursleden van VIZ met de bestuurder van Fiom in Utrecht nadat online onderling discussie was ontstaan over uitingen van Fiom en VIZ. I

Ministerie wijst claim VIZ af

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wijst de claim af die VIZ met DNA over de schending van privacy in hebben gediend.

VVD en SP dienen kamervragen in.

Veel afgestane kinderen willen ongehinderde inzage in hun dossiers. VIZ maakt zich hier al jaren hard voor maar de instanties blijven halsstarrig weigeren.

Doe mee met het onderzoek commissie De Winter!

Commissie De Winter bezocht onze ontmoetingsdag, wij spraken als bestuur met onderzoekers en deze week kwam het 3e bulletin van de commissie uit.

Jaarplan Verleden in Zicht

Hierbij presenteren wij als bestuur van Stichting Verleden in Zicht, voor Nederlandse afstandskinderen en binnenlands geadopteerden (verder genoemd ViZ) het jaarplan voor 2023, waarin we aangeven wat dit jaar onze te bereiken doelen zijn.

Brief aan de Volkskrant

Met veel interesse hebben wij uw artikel gelezen in de Volkskrant van 1 oktober 2023. Wij zijn Stichting Verleden in Zicht, een belangenorganisatie voor Binnenlands geadopteerden en afgestanen.  www.verledeninzicht.nl .

Reactie VIZ op uiting Fiom

In de Volkskrant stond op 2 oktober een bericht over de beperkte toegang die geadopteerden hebben tot hun eigen dossier.

Podcast Afgestaan in Apple podcast

Vanaf vandaag kun je de podcast Afgestaan ook beluisteren in de podcast-app van Apple.

De podcast Anna staat online

Gesprek met documentairemaker Kelly – Qian van Binsbergen

Napraten over de spraakmakende vierdelig documentaire reeks ‘De Afhaalchinees’

De 6e podcast Afgestaan is te beluisteren

De zesde podcast in de serie Afgestaan van Verleden in Zicht is klaar en jullie kunnen die beluisteren via deze site of de bekende podcast apps.

VIZ wil meer weten en dient WOO-verzoeken in

WOO VERZOEKEN voor  Raad voor de Kinderbescherming en het Nationale Archief

Podcast Afgestaan trekt meer dan 5.000 luisteraars

Na drie maanden hebben al meer dan 5.000 mensen de 5 afleveringen van de podcast beluisterd. We krijgen veel enthousiaste reacties van luisteraars. Zowel van mensen die zelf zijn afgestaan en/of geadopteerd als van mensen die tot nu toe nog niets gehoord of gelezen hebben over deze geschiedenis. Mensen die ons kennen, mensen die door anderen getipt zijn om te luisteren of zij die ons bij toeval vonden op een van de podcast platforms. Ook krijgen we goede reacties van mensen die zich professioneel bezighouden met het dossier van afstand en adoptie in Nederland. 

Stap gezet door VIZ bij claim privacyschendingen

De heeft bestuursrechter bepaald dat het Ministerie JenV wel informatie moet verstrekken over de termijn van bewaring, de wijze van verwerking, wie toegang had tot de gegevens. De bestuursrechter vond dat deze informatie van belang was om de rechtmatigheid te kunnen bepalen in het kader van een mogelijk verzoek om schadevergoeding vanwege privacy schendingen.

Commissie de Winter op Ontmoetingsdag

Voor de Ontmoetingsdag zijn nog een paar plaatsen vrij. Wie zich aan wil melden kan dat bij een ander nieuwsbericht op deze site vinden.

Derde Ontmoetingsdag 23 september

De derde ontmoetingsdag die stichting Verleden in Zicht jullie kan aanbieden is gepland op zaterdag 23 september 2023.

Bestuur Verleden in Zicht heeft vergaderd

Zaterdag 17 juni vergaderde het bestuur in een zaaltje en werkte zich door een lange agenda heen.

De podcast Afgestaan is live

We zijn live! Luister onze podcast via deze website en binnenkort ook te beluisteren op alle grote podcast platforms. Klik op onze site op turquoise knop “podcast”.

Hoger beroep in zaak ‘afstandsmoeders’

Bureau Clara Wichmann en Trudy Scheele-Gertsen gaan in hoger beroep tegen de teleurstellende uitspraak van de Rechtbank Den Haag over de zaak ‘afstandsmoeders’. Met dit hoger beroep willen beide partijen dat de Staat alsnog aansprakelijk wordt gehouden voor het onrecht dat Trudy Scheele-Gertsen en duizenden andere moeders is aangedaan toen zij gedwongen werden hun kind af te staan.

Eerste bulletin van de Commissie onderzoek naar Binnenlandse Afstand en Adoptie

Welsh parlement maakt excuses voor de gedwongen adopties

En het Welsh parlement maakt excuses voor de gedwongen adopties uit de jaren 50, 60 en 70. Het gaat om plusminus 185.000 kinderen in VK en Wales

Ontmoetingsdag 22 april

De tweede ontmoetingsdag die stichting Verleden in Zicht jullie kan aanbieden is gepland op zaterdag 22 april 2023.

Oudjaar 2022

Op de laatste dag van 2022 willen we als bestuur van Verleden in Zicht even terugkijken op het afgelopen jaar.
Flatgebouw met het woord archief op de gevel.

Working Papers VJI

Het Verwey-Jonker Instituut publiceert vijf ‘working paper’s over binnenlandse afstand en adoptie. Deze working papers bevatten onderzoeksmateriaal van het project waaraan ze in de zomer van 2019 begonnen in opdracht van het WODC, en dat in november 2021 voortijdig werd stopgezet.
Oude foto's van kinderen. De foto's zitten in een bruin houten kistje.

Artikel van Petra Vissers

Petra Vissers, die voor Trouw het dossier afstand en adoptie volgt, schreef een artikel…