Vragen in de Tweede Kamer over interlandelijk geadopteerden

07-02-2024

Bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het Kamerlid Van Nispen in de Tweede Kamer voorstellen gedaan voor de interlandelijke geadopteerden. Enkele daarvan sluiten rechtstreeks aan bij die van binnenlands geadopteerden. Vooral onze eisen over inzage in dossiers, recht op naamsverandering en terugdraaien van adoptie zijn identiek. We hopen dat zij en wij dit snel voor elkaar krijgen. Zie hieronder een kort stukje video: